icon vi icon vi

Densit®

Densit® WearFlex 3000

Giá bán: VNĐ

Tình trạng : Còn hàng

Mô tả chi tiết

Densit® WearFlex 3000

Tiêu thụ ở 25 mm

Densit® WearFlex 3000            62 kg/m2

Lưới neo Densit®                      1 m2/m2

Hợp chất xử lý Densit®              0.25 l/m2

Tiêu thụ ở 40 mm

Densit® WearFlex 3000              99 kg/m2

Lưới neo Densit®                        1 m2/m2

Hợp chất xử lý Densit®                0.25 l/m2

 

 >>  Xem chi tiết và tải về ở mục Download....