icon vi icon vi

Tiêu điểm

Devcon

Cập nhật : 20/11/2015

Lượt xem : 3522

Cỡ chữ :

Các sản phẩm đa dạng phục vụ bảo trì, sửa chữa, đại tu và các chất kết dính của các nhà sản xuất thiết bị gốc.

Các sản phẩm Devcon là vô cùng đa dạng và việc áp dụng cũng cần chọn lựa và phù hợp với điều kiện thực tế cũng như hệ thống sản xuất của từng người sử dụng. Tại Việt nam công ty Newtech tập trung đáp ứng các vật tư sau:

♦ Sửa chữa cao su, đúc cao su

♦ Sửa chữa và đúc tất cả kim loại: Đồng, nhôm, inox…

♦ Sửa chữa chung, sửa chữa nhanh, sửa chữa chính xác, sửa chữa dưới nước,

♦ Các loại vật tư lót tăng độ bám dính vào kim loại, vào cao su

Các bài viết khác

Tiêu điểm

Tin nổi bật