icon vi icon vi

Khách hàng

Khách hàng của Newtech

 

     Các khách hàng của công ty Newtech hiện nay gắn liền với các sản phẩm/giải pháp bảo vệ chống mòn của Newtech đang cung cấp, đó là:

 

  Các nhà máy nhiệt điện:

 

♦   Nhà máy nhiệt điện Phả Lại: Sử dụng đường ống tải than mịn, than hoàn nguyên

 

♦   Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng: Toàn bộ đường ống tải than, đường gió cấp I, cấp III cho một nhà máy

 

♦   Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình: Sử dụng vật tư Densit sửa chữa, bảo trì thiết bị hàng năm

 

♦   Nhà máy nhiệt điện Na Dương: Sử dụng đường ống lót gốm, đường ống lót Densit cho hệ thống thải xỉ đáy lò

 

► Các nhà máy xi măng:

 

♦   Các nhà máy xi măng trong tổng công ty xi măng Vicem như: Hoàng Thạch, Hải Phòng, Tam Điệp… xi măng Holcim: Sử dụng vật tư Densit sửa chữa, bảo trì thiết bị hàng năm

 

♦   Xi măng Hạ Long, xi măng Bút Sơn, Xi măng Nghi Sơn: Sử dụng đường ống lót Densit cho hệ thống vận chuyển  than bột

 

     Trong tình hình khó khăn của nghành xi măng, chúng tôi nhận thức được việc sử dụng các sản phẩm chất lượng như Densit cần phải đi đôi với chi phí hợp lý, hiệu quả. Công ty Newtech đang đàm phán và thuyết phục các nhà sản xuất ITW Densit có một chính sách kinh doanh mở rộng  bằng cách điều chỉnh giảm giá thành cho thị trường Việt nam, nơi mà các nhà máy xi măng tuy còn đang khó khăn tìm đầu ra cho sản phẩm nhưng về dài hạn hứa hẹn sẽ là một thị trường tiềm năng và ổn định.

 

     Trong thời gian tới Newtech sẽ có điều chỉnh đáng kể về giá cung cấp. Các sản phẩm gốm bê tông Densit sẽ có tính cạnh tranh cao so với các vật liệu chống mòn khác như thép hai thành phần, hardox, XAR… các nhà máy xi măng với các dây chuyền thiết bị khác nhau đều có thể lựa chọn Densit để sử dụng thường xuyên một cách hiệu quả và kinh tế.

 

Giới thiệu

Tin nổi bật