icon vi icon vi

Densit®

Densit® WearCast 2000

Giá bán: VNĐ

Tình trạng : Còn hàng

Mô tả chi tiết

 

Densit® WearCast 2000  

Tiêu thụ ở 25 mm

Densit® WearCast 2000        73 kg/m2

Dăm thép Densit® 400°C       3.3 kg/m2

Lưới neo Densit®                   1 m2/m2

Hợp chất xử lý Densit®           0.25 l/m2

Tiêu thụ ở 40 mm

Densit® WearCast 2000          117 kg/m2

Dăm thép Densit® 400°C         5.3 kg/m2

Lưới neo Densit®                      1 m2/m2

Hợp chất xử lý Densit®              0.25 l/m2

 

>> Xem chi tiết và tải về ở mục Doanload.......