icon vi icon vi

Densit®

Densit® WearFlex 1000HT

Giá bán: VNĐ

Tình trạng : Còn hàng

Mô tả chi tiết

Densit® WearFlex 1000HT   

Tiêu thụ ở 25 mm

Densit® WearFlex 1000HT         68 kg/m2

Dăm thép *)                                3.1 kg/m2

Lưới neo Densit®                       1 m2/m2

Hợp chất xử lý Densit®              0.25 l/m2

Tiêu thụ ở 40 mm

Densit® WearFlex 1000HT         109 kg/m2

Dăm thép *)                                 4.9 kg/m2

Lưới neo Densit®                         1 m2/m2

Hợp chất xử lý Densit®                0.25 l/m2

 

 >>  Xem chi tiết và tải về ở mục Download....