icon vi icon vi

Densit®

Densit® WearCast 3000

Giá bán: VNĐ

Tình trạng : Còn hàng

Mô tả chi tiết

Densit® WearCast 3000  

 

Tiêu thụ ở 25 mm

Densit® WearCast 3000        65 kg/m2

Dăm thép Densit® 400°C       2.9 kg/m2

Lưới neo Densit®                   1 m2/m2

Hợp chất xử lý Densit®           0.25 l/m2

Tiêu thụ ở 40 mm

Densit® WearCast 3000          105 kg/m2

Dăm thép Densit® 400°C         4.7 kg/m2

Lưới neo Densit®                      1 m2/m2

Hợp chất xử lý Densit®              0.25 l/m2

 

 >>  Xem chi tiết và tải về ở mục Download....