icon vi icon vi

Densit®

Densit® WearFlex 2000HT

Giá bán: VNĐ

Tình trạng : Còn hàng

Mô tả chi tiết

Densit® WearFlex 2000HT 

Tiêu thụ ở 25 mm

Densit® WearFlex 2000HT        71 kg/m2

Dăm thép *)                               3.2 kg/m2

Lưới neo Densit®                      1 m2/m2

Hợp chất xử lý Densit®              0.25 l/m2

Tiêu thụ ở 40 mm

Densit® WearFlex 2000HT         113 kg/m2

Dăm thép  *)                                5.1 kg/m2

Lưới neo Densit®                        1 m2/m2

Hợp chất xử lý Densit®                0.25 l/m2

 >>  Xem chi tiết và tải về ở mục Download....